Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flerbostadshus

Fastigheter kan påverka människors hälsa och miljön negativt om de inte sköts på rätt sätt. Därför har du som fastighetsägare ett ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i fastigheterna. Det kallas egenkontroll.

Att en fastighetsägare har en fungerande egenkontroll tillför mer än vetskapen om att lagstiftningen följs. Eftersom en välskött fastighet är mer värd en misskött finns det pengar att tjäna på att ha en bra egenkontroll. Att arbeta förebyggande med kontroller kan många gånger också förhindra kostsamma skador på fastigheter.

Regelbundna kontroller och dokumentation

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av slitage och de risker som finns i fastigheter. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och förtroendevalda. Man säkerställer också att kunskapen stannar inom verksamheten.

Exempel på områden som bör ingå i egen kontrollen:

Mer information

Fastighetsägares egenkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning i Falu kommun har bland annat ansvar för att se till att fastighetsägare uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll och boendemiljö. Tillsynen sker bland annat genom handläggning av bostadsklagomål som framförs av hyresgästen eller mer förebyggande genom t.ex. tillsynsprojekt där Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontrollerar fastighetsägarens egenkontroll. 

Sidan uppdaterad 2019-09-26