Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Folköl, tobak och e-cigaretter

Den gemensamma nämnden och ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) ligger i Falun och betjänar Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Smedje­backen, Ludvika och Hedemora.

Folköl

Om du tänker sälja folköl måste du anmäla det till ATL-kontoret innan du påbörjar försäljningen. Du får bara sälja eller servera folköl till personer över 18 år. Om du säljer eller serverar folköl ska du också ha en noggrann egentillsyn över försäljningen, så att din verksamhet följer reglerna. Om verksamheten byter ägare ska en ny anmälan lämnas in i god tid innan.

För att få sälja folköl måste du ha en registrerad livsmedels­anläggning och stadigvarande sälja matvaror eller servera lagad mat. I en butik ska du minst sälja charkvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker.

För att få servera folköl ska du ha en registrerad livsmedels­anläggning och stadigvarande servera lagad mat, du ska minst servera korv, hamburgare eller smörgås.

Försäljning av folköl, blankett för anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tobak och e-cigaretter

För att få sälja tobak eller e-cigaretter måste du lämna in en anmälan till ATL-kontoret innan du påbörjar försäljningen.

Vid försäljning av tobaksprodukter gäller följande:

  • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
  • Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket ska även ha en innehållsdeklaration.
  • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns. 

Ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar Lag (2018:2088)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om tobak och liknande produkter att gälla, i och med det måste den som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Ansökningsblanketter kommer att finnas på hemsidan senast 1 juli 2019. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Vid ansökan kommer en ansökningsavgift att tas ut, beloppet är inte klart än men kommer att finnas på hemsidan när det är beslutat. Kravet på tillstånd gäller endast tobak, för att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Kommunens behandling av ansökan

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta sälja tobak till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Informationen kommer att uppdateras.

Information från Länsstyrelsen till detaljhandlare angående nya tobakslagenPDF

Information från Länsstyrelsen till partihandlare angående nya tobakslagenPDF

Information om e-cigaretter

Tobaksförsäljning, blankett för anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn och egenkontroll

Om du vill sälja folköl, tobak eller e-cigaretter är du skyldig att utföra egenkontroll. Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare har en handlingsplan för att se till att all personal känner till och följer reglerna för försäljningen.

Anmälan till ATL-kontoret ska ske innan försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter får påbörjas, du ska då bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram som beskriver din egenkontroll. Detta gäller även vid ägarbyte.

Kommunen utför tillsyn hos alla som säljer folköl, tobak eller e-cigaretter, då kontrolleras bland annat att det finns ett fungerande egenkontrollprogram samt att försäljningen följer lagen.

Försäljning av folköl, blankett för egenkontrollprogramlänk till annan webbplats

Tobaksförsäljning, blankett för egenkontrollprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter

Den gemensamma nämnden har beslutat om följande taxa i alla sju kommuner som betalas årligen:

Folköl 1 500 kr
Tobak 1 500 kr
E-cigaretter 1 500 kr

I avgiften ingår kostnad för administration och tillsyn.

Länksamling

Regler om tobaksvarorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkohollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folköl - Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-04-29