Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Starta och driva företag med livsmedel

Innan du startar

När du vill sälja någon form av mat eller dryck (livsmedel) måste du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det är mycket att tänka på för dig som vill starta, driva eller förändra ett livsmedelsföretag. Livsmedelslagen omfattar både fasta och tillfälliga serveringar. Det betyder att du oftast behöver göra en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen så snart du vill sälja någon form av mat eller dryck.

Du som redan driver ett företag och vill göra större förändringar ska meddela detta till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att uppfylla kraven i livsmedels­lagstiftningen.

Om du planerar att öppna t ex en restaurang, pizzeria, livsmedelsbutik, gatukök eller café ska du lämna in en anmälan om registrering till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast 14 dagar innan du planerar att öppna.

Registrering är en enkel process, som alltså går ut på att du anmäler till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att du ska starta en livsmedelsverksamhet.

Du får börja med din verksamhet så snart vi har meddelat dig att din verksamhet är registrerad. Har du inte fått besked från oss inom 14 dagar får du starta ändå. Saknas det uppgifter i anmälan kontaktar vi dig, men då kan registreringen ta längre tid.

När du har öppnat

Första kontrollen av anläggningen en tid efter öppnandet. Om vi upptäcker brister vid kontrollen, så kan vi ställa krav på t ex renovering, ändring av sortimentet eller besluta om stängning, tills nödvändiga åtgärder är klara.

Om du ska producera kött, fisk eller mjölk

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska godkänna anläggningar som producerar kött, fisk eller mjölk innan verksamheten får starta. Vilka uppgifter som anmälan ska innehålla står på anmälnings­blanketten.

Vid behov begär Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen in ytterligare uppgifter som underlag för att kunna bedöma ansökan. Beräknad handläggningstid är fyra veckor från att en komplett ansökan lämnats in.

Företagarens ansvar

Som livsmedelsföretagare är det mycket att tänka på. Livsmedelslagstiftningen visar tydligt att det är du som livsmedelsföretagare som har ansvar för att livsmedlen är säkra. Du måste ha god kunskap om livsmedelshygien och ha en anläggning som är lämplig för just din verksamhet.

Gemensamt för alla som arbetar med produktion, bearbetning, handel eller servering av livsmedel, till exempel i restauranger, livsmedelsbutiker och bagerier, är:

  • Ansvar: Företagaren ansvarar för de livsmedel som han/hon tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer. Reglerna om säkerhet och märkning ska efterlevas.
  • Spårbarhet: Det ska gå lätt och fort att hitta ett livsmedel som kan vara en fara för konsumenten.
  • Egenkontroll: Företagaren ska göra ett system för egenkontroll som är anpassat till sin verksamhet.

Branschriktlinjer

Den gällande livsmedelslagstiftning är inte detaljreglerande, utan flexibel. Orsaken är att den ska kunna täcka alla former av livsmedelsföretag. Branschorganisationerna har därför uppmanats att ta fram branschvisa riktlinjer.

Riktlinjerna kan bland annat innehålla råd om lämplig utbildning för olika personalkategorier, vilka faror som ska beaktas i faroanalysen, riskvärderingar, kritiska styrpunkter och övervakningsprocesser.

Det är inte obligatoriskt för livsmedelsföretagaren att följa en branschriktlinje. Företagare som inte följer branschriktlinjen måste visa kontrollmyndigheten hur de på annat sätt uppfyller målet - säkra livsmedel.

Livsmedelsverket - vägledningar och branschriktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar

Kontroll

Hur ofta och många kontrolltimmar just din anläggning behöver beror bland annat på riskerna i din verksamhet och om du lagar mat till känsliga grupper t ex barn och äldre. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att standarden på din anläggning uppfyller kraven i livsmedels­lagstiftningen och att du följer ditt system för egenkontroll.

Om det finns brister vid kontrollen ställer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen krav på åtgärder, som vi följer upp vid ett extra kontrollbesök eller vid ett senare tillfälle. Om verksamhetsutövaren inte uppfyller kraven kan det leda till föreläggande vid vite och eventuellt åtalsanmälan.

Kontrollen består av:

  • Revision I princip en systematisk undersökning av företagets egenkontroll - att den genomförts och är effektiv. Revisioner är vanligtvis förbokade.
  • Inspektion En kontroll på plats att reglerna följs. Inspektioner är vanligtvis inte förbokade.
  • Provtagning Provtagning och analys av livsmedel för att kontrollera att reglerna följs.

Vägledning och rådgivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan ge dig generell information om vad du bör tänka på när du planerar för din verksamhet och tipsa om var du kan finna ytterligare information. Vi kan ge förslag på företag som kan hjälpa dig att utforma din anläggning eller hjälpa till att ta fram ett system för egenkontroll.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper inte till med att göra eller granska ritningar eller system för egenkontroll. För sådan hjälp får du anlita fackman.

Livsmedelsverkets råd till dig som ska starta livsmedelsföretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-09-12