Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Beskrivning av markanvändningar

I användningskartan redovisas en specifik användning för varje geografiskt område. Användningen talar om vilken typ av aktiviteter, anläggningar eller bebyggelse som ska finnas i just det området och delas in i tätort, landsbygd, verksamheter och industri, transportinfrastruktur, teknisk anläggning, areell näring, grönområde, natur och friluftsliv och vatten. Du kan läsa mer om varje användning under respektive rubrik.

Om du klickar här kommer du till användningskartan.

Vissa områden har en mer detaljerad användning

I vissa fall visar den fördjupade översiktsplanen i detalj hur området ska användas. Det gäller främst när en förändring föreslås, men också när det är viktigt att behålla befintlig markanvändning.

Mindre områden av en användning kan ingå i andra områden

Mindre områden av olika användningar kan återfinnas inom andra användningar. Detta beror på att användningen visar sammanhängande områden med en gemensam karaktär. Exempelvis kan det finnas vatten i ett område som redovisas som grönområde, för att visa att land och vatten hänger ihop och tillsammans är viktiga för rekreation och friluftsliv. Ett annat exempel är att det kan finnas mindre grönområden inom områden som redovisas som tätort.

Sidan uppdaterad 2022-09-22