Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Svärdsjö centrum

Tätort

I områden med markanvändningen tätort finns det plats för många olika funktioner. Men de funktioner som finns får inte vara störande för bostäder, grönområden eller skolor runt omkring.

Förutom bostäder kan här även finnas exempelvis affärer, kontor, skolor och annan service. Här ingår även mindre grönområden och områden för idrott eller samlingslokaler, helt enkelt det mesta som hör till det dagliga livet.

Service samlas i centrum

Olika typer av service, både offentlig service och kommersiell service ska i så stor utsträckning som möjligt samlas i tätorternas centrum. Där är det enklast för de flesta att nå servicen, genom att gång- och cykelvägar, bilvägar och kollektivtrafik möts där.

Många sätt att bygga nytt

Tätorterna har ofta växt ganska fort under andra halvan av 1900-talet. Det gör att det ofta finns flera stora områden med liknande bebyggelse från i första hand 60- och 70-talet, men även tiden före och efter.

Den blandade bebyggelsen i tätorterna gör att det ofta går bra att lägga till nya områden med modern karaktär. Men man måste fortfarande anpassa nya tillskott till det befintliga, särskilt i anslutning till kulturhistorisk värdefull bebyggelse eller i områden med en homogen bebyggelse. Det innebär att nya tillskott i tätorterna ibland kan utformas ganska fritt och att det kan finnas möjlighet till lite högre hus, i de större tätorterna upp till tre våningar i de centrala delarna.

Utnyttja marken effektivt

I tätorten är närheten till olika funktioner viktig. Den mark som finns ska därför utnyttjas effektivt, så att så många som möjligt kan få nära till exempelvis förskola, skola och annan service. Många av våra tätorter är också så stora att det börjar bli ont om lämplig mark att bygga på och därför är det extra viktigt att hushålla med den mark som finns.

I de centrala delarna ska det framförallt finnas yteffektiva bostäder, exempelvis flerbostadshus, radhus och parhus eller kedjehus. Villatomter kan vara lite större än i Falu tätort, men inte lika stora som i områden med markanvändningen landsbygd.

Planeringsinriktning för användningen Tätort

  • Inom områden som redovisas som tätort kan normalt de flesta användningsområden som inte är störande för omgivningen vara lämpliga.
  • I tätorternas centrala delar ska olika typer av service, arbetsplatser och yteffektiva bostäder (ex. flerbostadshus, radhus och kedjehus mm) prioriteras.
Sidan uppdaterad 2022-09-22