Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Transportinfrastruktur

Vägar, järnvägar och annan transportinfrastruktur ingår oftast i andra markanvändningar. I vissa fall finns det anledning att särredovisa transportinfrastruktur i markanvändningskartan för att förstå hur den påverkar omgivningen eller möjligheten att använda eller förändra användningen av vissa markområden.

Reservat för framtida infrastruktur

Väg- och järnvägsreservat är viktiga att hålla fria från nya etableringar som kan försvåra en framtida utbyggnad i reservatet. Beroende på förutsättningarna, bland annat tidplanen för utbyggnad, så kan det ibland vara möjligt att uppföra enklare anläggningar eller byggnader. Detta måste bedömas i varje enskilt fall.

I den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun är det bara reservat för framtida transportinfrastruktur som redovisas som användningen Transportinfrastruktur.

Planeringsinriktning för användningen Transportinfrastruktur

  • Inom områden avsedda för transportinfrastruktur får inga byggnader uppföras eller andra åtgärder ske som försvårar framtida användning för den avsedda transportinfrastrukturen.
Sidan uppdaterad 2022-09-22