Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cyklist vilar vid vatten

Vatten

Områden som redovisas med användningen vatten är så stora eller så viktiga för allmänheten att det är motiverat att redovisa dem särskilt. Vattenområden av olika storlekar finns annars i stor utsträckning inom de andra användningarna. Vattenområden bidrar ofta med många ekosystemtjänster.

Rekreation och energiproduktion behöver samsas

Vattenområden kan ofta ha konkurrerande intressen. De rymmer naturvärden och är viktiga för landskapsbilden och friluftslivet, samtidigt som de kan användas för energiproduktion. Helst ska de olika intressena kunna samsas inom vattenområdena, men detta är inte alltid möjligt. Det är ingen användning som alltid har företräde när intressena är oförenliga, utan detta måste avgöras i varje enskilt fall.

Planeringsinriktning för användningen Vatten

  • Olika intressen ska normalt kunna samsas inom vattenområden. Enbart i undantagsfall ska ett specifikt intresse få påverka andra intressen i så stor omfattning att de andra intressena omöjliggörs eller starkt begränsas. Planeringsinriktningen gäller inte befintliga verksamheter, som exempelvis befintliga vattenkraftverk.
Sidan uppdaterad 2022-09-22