Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Människor handlar i Sågmyra

Bo och leva

En god livsmiljö består av flera delar som samverkar. Utbudet av olika typer och storlekar av bostäder är viktigt för att känna att det går att bo på en ort i olika skeden av livet. Närheten till service gör att vardagen är lättare att få ihop. Framförallt är skolor och förskolor viktiga för orten, men även mötesplatser som livsmedelsbutiker och bibliotek.

På landsbygden är det naturligt för många att arbetet finns någon annanstans, exempelvis inne i Falun, men arbetsplatser kan också finnas på orten. Ibland är det ortsbefolkning som i stor utsträckning arbetar där, men ibland sker också en stor inpendling från andra delar av kommunen eller grannkommuner. I många av bymiljöerna finns det också goda möjligheter att ha mindre verksamheter hemma på den egna fastigheten.

Närheten till naturen och möjligheterna till rekreation och friluftsliv är lika viktiga som det lokala föreningslivet. Idrottshallar, sportanläggningar, stigssystem och elljusspår bidrar alla till landsbygdens dragningskraft. Närheten till fritidsaktiviteterna är en av landsbygdens bästa konkurrensfördelar och viktiga områden för friluftsliv och rekreation ska ha en betydande plats i ortens utveckling.

Sidan uppdaterad 2022-09-22