Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kille arbetar i affär

Arbetsplatser

För många som bor på landsbygden är landsbygden just en boendeort, medan arbetet finns i Falun eller någon annan stad. Men landsbygden erbjuder också en hel del arbetstillfällen. Företagskulturen och mängden arbetsplatser skiljer sig mellan olika tätorter, men på landsbygden som helhet finns allt från stora företag med hundratals anställda till egna företagare.

Jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruket är arealmässigt en väldigt stor del av de verksamheter som finns på landsbygden. Olika typer av förädling av råvarorna bidrar också till arbetsplatser på landsbygden, både i och utanför tätorterna, exempelvis sågverk och pappersbruk.

Egna verksamheter

På landsbygden finns en större andel stora bostadsfastigheter än i tätorterna, vilket ger fler möjligheter att ha egna företag hemma. Så länge verksamheten inte är störande för omgivningen, exempelvis genom mycket tung trafik, buller, damm eller lukt går det ofta bra att ha den inne i bymiljöer. Inom de områden som omfattas av användningen landsbygd ska man tänka på att anpassa verksamhetens placering och byggnadernas utformning så att den passar in i omgivningen på ett bra sätt.

Om du klickar här kommer du till sidan om att anpassa mindre verksamheter till platsen.

Handel och service

Handel och service finns i de centrala delarna av serviceorterna och på vissa andra platser. Du kan läsa mer på sidan Service.

Om du klickar här kommer du till sidan Service.

Offentlig verksamhet

I alla serviceorter och i flera andra tätorter på landsbygden finns olika typer av offentlig verksamhet som förutom att ge service till invånarna också förser orten med arbetsplatser. De offentliga verksamheterna består framförallt av äldreomsorg samt skola och förskola, men det finns även vårdcentraler och bibliotek i vissa tätorter.

Verksamhetsområden

I flera av tätorterna på landsbygden finns befintliga verksamhetsområden. Nya eller utvidgade verksamhetsområden föreslås i Bjursås, Grycksbo och Danholn. I Svärdsjö, Enviken och Linghed finns befintliga verksamhetsområden som inte är fullt utbyggda eller fullt utnyttjade. De nya föreslagna verksamhetsområdena redovisas i användningskartan.

Planeringsinriktning för Arbetsplatser

  • Verksamheter av begränsad omfattning som inte är störande för omgivningen, exempelvis vissa enskilda firmor, kan ofta passas in i bymiljöerna
  • Industrier och andra ytkrävande eller potentiellt störande verksamheter ska placeras avskilt från bostäder och i vissa fall även från andra arbetsplatser.
Sidan uppdaterad 2022-09-22