Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Elever utanför Bjursåsskolan

Förskolor och skolor

Förskolor och skolor är viktig del av den service som finns på landsbygden. Skolan fungerar också som en mötesplats. Både skolbyggnader, skolgård, och grönområden som finns i anslutning till skolan behöver finnas med i planeringen av en orts utveckling.

På kartan nedan visas de förskolor och skolor som finns i kommunen.

Det ska vara tryggt att ta sig till skolan

Det är viktigt att det är enkelt, trafiksäkert och tryggt för barn att ta sig till skolan eller förskolan. Att vissa barn behöver skolskjuts är förståeligt på landsbygden. Nya bostäder ska dock i regel placeras så att även yngre barn själva kan ta sig till skolan genom att gå, cykla eller ta bussen, se mer på sidan Bostäder.

Skolgårdar och skolskogar ska sparas

Både skolgårdar och närbelägna grönområden kan vara svår att ersätta. En fotbollsplan på en närbelägen idrottsplats kan inte utnyttjas på samma sätt som en fotbollsplan inom skolgården. När platser som skolan använder hamnar längre bort tar förflyttningen längre tid och platserna riskerar att användas i mindre utsträckning. Ju lägre åldrar som använder områdena, desto viktigare är det att områdena blir kvar i skolans eller förskolans närhet. Se mer om riktlinjer för skolnaturområden på sidan om Kulturella ekosystemtjänster.

För att landsbygden ska fortsätta förknippas med närhet till naturen och en trygg uppväxtmiljö för barn och unga, så är det viktigt att begränsa i vilken utsträckning tätorterna växer på bekostnad av de områden som barn och unga använder, exempelvis skolans områden och närmiljöer.

Sidan uppdaterad 2022-09-22