Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Livsmedelsaffär

Service

Service som dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, paket, post och ombud är viktig för alla människor. Platser som erbjuder service fyller också en viktig social funktion som mötesplats för bygdens invånare. Vilket behov man har av olika typer av service varierar från person till person.

Vissa serviceinrättningar är ombud för andra

Vissa serviceinrättningar, ofta livsmedelsaffärer, fungerar också som ombud för funktioner som annars inte finns på landsbygden, till exempel apotek, systembolag, paketutlämning och post. Dessa ombud bidrar till en större service än vad som annars vore möjlig på landsbygden.

Service ska samlas i tätortens centrum

För att så många som möjligt ska ha nära till den service som finns ska den i första hand samlas i tätortens centrum. Här ska också mark för bostäder utnyttjas så effektivt som möjligt för att främja kundunderlaget. På landsbygden är det inte ovanligt att service nyttjas av många fler än de som bor på den aktuella orten. Service som har en hög andel kunder från andra tätorter eller andra kommuner kan ibland behöva ligga nära större transportleder.

I centrum ska det också finnas lämpliga ytor för olika typer av ambulerande service, exempelvis bokbuss.

Försäljning av de varor som en verksamhet producerar eller förädlar, som gårdsbutik eller fabriksförsäljning, kan placeras i anslutning till huvudverksamheten om infrastrukturen är tillräcklig för det förväntade antalet besökare. Det är viktigt att det finns tillräckliga ytor till parkering så att det kan ske på ett trafiksäkert sätt.

Läs mer i serviceplanen

I serviceplanen kan du läsa om hur Falu kommun ser på service på landsbygden.

Om du klickar här kommer du till kommunens hemsida om service på landsbygden där du bland annat hittar serviceplanen.

Planeringsinriktning för Service

  • Offentlig och kommersiell service ska i första hand koncentreras till tätorternas centrum i anslutning till annan befintlig service.
  • Service som har en stor andel kunder från andra tätorter eller andra kommuner kan vid behov placeras vid större transportleder.
  • Vid ny- eller ombyggnation i tätorternas centrum ska plats för ambulerande service säkras eller skapas.
  • Fabriks-/gårdsförsäljning med tydlig koppling till produktion eller förädling av varor kan placeras i anslutning till huvudverksamheten om infrastrukturen är anpassad till förväntat antal besökare.
Sidan uppdaterad 2022-09-22