Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Områdesrekommendationer

Varje ort har sina unika förutsättningar och sin egen identitet. Eftersom en stor del av nybyggnationen på landsbygden sker genom spridda tillskott redovisar vi här platsspecifika rekommendationer för bebyggelsens utveckling i serviceorterna, övriga tätorter med kommunal service och andra områden där vi ser att det finns ett behov av platsspecifika rekommendationer.

Vad som redovisas i områdesrekommendationerna beror på områdets förutsättningar. Men i alla områden redovisas kommunens syn på en lämplig utveckling av bebyggelsen så att det ska finnas vägledning vid önskemål om förtätningar. För serviceorterna redovisas också befintlig kunskap om ekosystemtjänster både i text och karta.

I kartan nedan kan du klicka på det område du är intresserad av och följa länken till rätt sida. Du kan också navigera mellan de olika områdesrekommendationerna i den vänstra menyn.

Sidan uppdaterad 2022-09-22