Dela sidan på sociala medier

Om planen

I det här avsnittet kan du läsa instruktioner om hur du tar del av planförslaget, exempelvis hur kartorna fungerar, och du kan läsa om hur arbetet med den fördjupade översiktsplanen har gått till.

Vi redovisar även hur planområdet är avgränsat och hur den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden förhåller sig till Översiktsplan FalunBorlänge. Här samlar vi också all information om hur kommunen tillvaratar riksintressen inom planområdet och vi samlar alla planeringsinriktningar från de olika sidorna på ett och samma ställe.

Om du klickar här kommer du till sidan som visar hur du läser planen.

Om du klickar här kommer du till sidan om hur utställning nr 2 går till.

Om du klickar här kommer du till sidan som samlar all information om hur kommunen tillvaratar riksintressen inom planområdet och alla planeringsinriktningar.

Sidan uppdaterad 2022-10-31