Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Dialogmöten hösten 2016

Under hösten 2016 gemenfördes sju stycken dialogmöten runt om i Falu kommun som en gemensam start för arbetet med landsbygdsprogrammet och fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden.

Utanför Falu tätort är Falu kommun indelat i sju kommundelar, Aspeboda, Bjursås, Enviken, Grycksbo, Sundborn, Svärdsjö och Vika. I varje kommundel hölls ett dialogmöte. Sammanlagt på de sju dialogmötena kom det cirka 240 personer.

Frågorna

Deltagarna på mötena fick jobba i mindre grupper och resonera kring nedanstående frågor om landsbygden.

  1. Vad är landsbygden? Prata om era och andras tankar om landsbygden. Har de som bor på landsbygden och de som bor i staden olika uppfattning om landsbygden? Skiljer sig landsbygden i Falu kommun från landsbygden i andra delar av Sverige?

  2. Lyft fram din ort! Vad är du stolt över på din ort och vad är unikt med din ort? Det kan handla om platser, historia, känslor, personer, evenemang med mera.

  3. Vilken funktion har din ort? Lockar den turister? Ger den service till orter runt omkring? Är det främst en bostadsort? Vad har orten för koppling till andra orter i eller utanför Falu kommun?

  4. Vad behöver du för att trivas och utvecklas på din ort? Försök tänka 10–20 år framåt och tala om vad som behöver förstärkas, utvecklas och förändras?

  5. Vad behövs för ett starkt näringsliv och föreningsliv som fortsätter att ut vecklas? Försök tänka 10–20 år framåt och tala om vad som behöver förstärkas, utvecklas och förändras?

Så upplever invånarna landsbygden

Att bo på landsbygden är ett livsstilsval. Närheten till naturen bidrar med känslor av lugn och frihet. Tillsammans med bra gemenskap och sammanhållning med andra boende på orten gör det att de som bor på landsbygden upplever att landsbygden är en personlig miljö. Förutsättningarna gör att landsbygden upplevs vara en trygg och bra uppväxtmiljö för barn och unga, vilket är en av flera anledningar till att välja att bosätta sig på landsbygden.

Landsbygden fungerar främst som bostadsort och de som bor här behöver ta sig till arbete och fritidsintressen. Servicen finns framförallt i de större tätorterna och det ger behov av bra kommunikationer. Invånarna välkomnar idéer om exploatering och inflyttning. På landsbygden finns det utrymme att bygga nytt.

Falu kommuns landsbygd upplevs som mer integrerad med staden än landsbygden på andra platser i landet. På andra platser i landet upplever man att servicen minskar och att det leder till avfolkning. Så ser man inte på Falu kommuns landsbygd. Och det är viktigt att inte skillnaderna mellan staden och landsbygden börjar öka. Ibland upplever de boende på landsbygden att utomstående uppfattar landsbygden som en belastning, tvärt emot hur de själva ser på landsbygden. Många upplever också att landsbygden blir nedprioriterad vid politiska beslut.

Invånarna på landsbygden är stolta över sina hemorter och landsbygden i Falu kommun. Man vill inte att staden och landsbygden ska ställas mot varandra och man önskar att kommunen tar vara på landsbygdens potential.

Sammanfattning av dialogmötena

Under respektive rubrik hittar ni sammanfattningar av de delar av diskussionerna på dialogmötena som är mer specifika för varje ort. Undantaget är dialogmötet i Vika, eftersom Vika ingår i en annan fördjupad översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Runn.

Sidan uppdaterad 2022-10-31