Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Aspeboda

Till dialogmötet i Aspeboda 5 oktober 2016 kom drygt 30 deltagare.

Strategiskt placerade Aspeboda

När deltagarna beskriver Aspeboda kommundel är det områdets strategiska läge mellan Falun och Borlänge som lyfts fram mest. Att ha cykelavstånd till både Falun och Borlänge är positivt, det är inte bara centralt i närområdet utan centralt sett till hela Dalarna.

Aspåns dalgång och jordbruksmarken är en stor del av områdets identitet. Golfbanan lockar besökare från ett större omland.

Vad behöver området för att utvecklas?

Deltagarna efterfrågar cykelväg längs med vägen från Leksandsvägen ner till Ornäs. Man tycker också att det behövs fler bostäder av lite olika typ för att passa olika människor. Efterfrågan på allmänt vatten och avlopp är stort. Det finns också önskemål om att bevara landsbygdskaraktären.

Så tar planförslaget vara på diskussionerna från dialogmötet

Planförslaget visar vissa möjliga platser för att bygga nya bostäder. Då den framtida utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp är osäker är det dock svårt att peka ut lämpliga områden eftersom noggranna bedömar krävs i varje enskilt fall. Utvecklingen av Aspeboda kommer i första hand behöva ske genom enstaka förtätningar.

Nybyggnation i Aspeboda omfattas av rekommendationerna om att anpassa bebyggelse till platsen, det ger goda möjligheter att bevara landsbygdskaraktären.

Sidan uppdaterad 2022-10-31