Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bjursås

Till dialogmötet i Bjursås 31 oktober 2016 kom drygt 30 deltagare.

Bjursås har bra service och goda möjligheter till friluftsliv

Upplevelsen av Bjursås är att orten har ett bra serviceutbud. Här finns allt från äldreboende och bra skola till livsmedelsaffär och bank. Bra bussförbindelser bidrar också till serviceutbudet. Närheten till vårdcentralen i Grycksbo ses som en fördel.

Bjursås och området runt omkring har ett varierat utbud av olika fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus, året runt. Landskapet lyfts fram som vackert och speciellt och Dössberget som en särskilt viktig plats.

Sågmyra kopplas ihop med yllefabriken

Sågmyra förknippas med den tidigare yllefabriken och de äldre byggnaderna i centrala Sågmyra. Närheten till naturen, utsikten och tillgången till lokaler och hus lyfts fram som Sågmyras viktigaste tillgångar.

Vad behöver området för att utvecklas?

I Bjursås ser man en tydlig koppling till Grycksbo och en cykelväg mellan orterna vore bra för utvecklingen. Det är självklart också viktigt att servicenivån bibehålls och att vårdcentralen blir kvar i Grycksbo. Det önskas också fler välfungerande mötesplatser.

Deltagarna vill att fler ska kunna bo kvar i Bjursås eller flytta dit och tycker att det behövs både områden för olika typer av bostäder och områden för verksamheter. Man efterlyser även fler områden för att kunna bygga bostäder i strandnära lägen.

Även i Sågmyra upplever deltagarna att det är viktigt att behålla den service som finns och att det behövs olika boendeformer. Fler mötesplatser är ett annat önskemål.

Så tar planförslaget vara på diskussionerna från dialogmötet

Planförslaget pekar ut det område som idag uppfattas som Bjursås centrum och visar att det är lämpligt för förtätning. Det ger möjlighet att öka underlaget för service i närområdet. Området runt elljusspåret vid Hanses hällar pekas ut som rekreationsområde (Natur och friluftsliv) som knyter samman med den skid- och friluftslivsanläggningen norr om Bjursås. Området runt Dössberget och Hanses hällar pekas ut som viktigt för landskapsbilden och en särskilt viktig utsikt över byn och Rogsjön pekas också ut.

I Bjursås föreslås även nya områden för bostäder och verksamheter. Några av de områden som pekas ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område) justeras och ett område byts ut till ett som bedöms ha lämpligare placering och större chans att utnyttjas. Ett LIS-område för vattendraget som går genom Bjursås läggs till för att öka möjligheten att förtäta centralt i Bjursås.

I Sågmyra lyfts yllefabriken och de närliggande byggnaderna fram som viktiga för ortens karaktär. Två särskilt vackra vyer redovisas också. Inom området som pekas ut som ”Tätort” finns möjlighet att förtäta bebyggelsen.

Sidan uppdaterad 2022-10-31