Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Enviken (Rönndalen)

Till dialogmötet i Enviken 3 oktober 2106 kom drygt 35 deltagare.

Enviken är en självständig ort

I Enviken framhöll deltagarna områdets självständighet, frihetssträvan och sammanhållningen mellan människor. Idrottshallen och det egna elbolaget är viktiga symboler för dessa karaktärer. Entreprenörsandan gör att serviceutbudet är bra. Kopplingen till Svärdsjö är stark, där finns den service som saknas i Enviken.

Deltagarna upplever att Enviken är en ort dit barnfamiljer flyttar, där ungdomarna vill bo kvar och där man uppskattar hemvändare.

Musiken och Rockabilly-kulturen lyfts fram lite extra men också känslan av att ligga på gränsen till de stora skogarna norr om Enviken.

Vad behöver området för att utvecklas?

Deltagarna upplever att de behöver minst nuvarande servicenivå, som vid tillfället för dialogmötet även omfattade ett Bibliotek som numera ersatts med bokbuss. Bättre kollektivtrafikförbindelser efterfrågades liksom mer service.

I Enviken vill man se en ökad befolkning och fler bostäder av olika typer som passar både äldre och ungdomar.

Deltagarna önskade även olika typer av systemförändringar, exempelvis skattereduktioner, enklare planläggning, förenklade regler för företag och att kommunen skulle ta över driften av vägarna.

Så tar planförslaget vara på diskussionerna från dialogmötet

På dialogmötet i Enviken kom många önskemål som den fördjupade översiktsplanen har svårt att påverka, så som lagförändringar och redan tagna kommunala beslut.

Det vi har kunnat göra är att fånga Envikens vackraste sidor i det förslag som finns till nytt bostadsområde, samtidigt som det är nära till skolan.

Sidan uppdaterad 2022-10-31