Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Grycksbo

Till dialogmötet i Grycksbo 29 september 2016 kom drygt 15 deltagare.

Cykelbanan till Falun symboliserar Grycksbos nya karaktär

Grycksbo har en djup historisk koppling till pappersbruket och dess framväxt. Men den nya cykelbanan till Falun är en symbol för Grycksbos nya identitet där närheten till både Falun och Bjursås är viktiga delar.

I Grycksbo är också idrotten en viktig del av ortens identitet och området kring sjön Tansen lyfts fram som en stor tillgång.

Vad behöver området för att utvecklas?

I Grycksbo vill man få bättre kontakt med vattnet, främst sjön Tansen. Man upplever också att det behövs nya bostadsområden med olika typer av bostäder. Det är självklart viktigt att den service som finns får vara kvar. Man lyfter också fram att det är viktigt att riksvägen inte blir en barriär.

Så tar planförslaget vara på diskussionerna från dialogmötet

Det har varit svårt att hitta sätt att skapa bättre kontakt med vattnet. Närheten till Tansen och Tansvallen har dock varit en av förutsättningarna till placeringen av det bostadsområde som föreslås i västra Grycksbo.

Planförslaget redovisar ett område för service nordost om riksvägen. Området ger möjlighet för livsmedelsaffären att utvecklas och därmed finnas kvar på orten i framtiden. En sådan etablering kräver en planskild passage för gående och cyklister, vilket också skulle kunna minska barriäreffekten från väg 69.

Sidan uppdaterad 2022-10-31