Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Svärdsjö (Borgärdet)

Till dialogmötet i Svärdsjö 19 oktober 2016 kom drygt 30 deltagare.

Svärdsjö är en stark serviceort

Svärdsjö servar den norra kommundelen och har framförallt ett stort utbud av samhällsservice. Norr om tätorten Svärdsjö (Borgärdet) finns ett område med flera viktiga kulturhistoriska platser, bland annat Isala lada, Gammelgården och Arvid Backlundgården.

Svärdsjövattendraget har en central roll i bygden, främst för landskapsbilden.

Mer än Svärdsjö

Svärdsjö kommundel omfattar en rad orter förutom Svärdsjö som alla har sin egen identitet. Svartnäs, Vintjärn och Lumsheden nämndes alla under dialogmötet, men ingen av dem ingår i planområdet.

Linghed beskrivs som en populär bostadsort med flera företag, bland annat inom turistbranschen, som camping och Bed & Breakfast.

Vad behöver området för att utvecklas?

Under dialogmötet lyfte deltagarna behovet av bredband och digitaliseringens möjligheter för ortens utveckling. Även här vill man se fler bostäder av olika typer och även fler möjligheter att bygga bostäder i strandnära lägen. Det kom även önskemål om mer mark för verksamheter.

Så tar planförslaget vara på diskussionerna från dialogmötet

I planförslaget redovisas nya områden för bostäder i Svärdsjö. Tyvärr är det inte möjligt att utöka verksamhetsområdet utöver de delar som redan är detaljplanelagda med hänsyn till trafiksituationen. Ytterligare utökningar av verksamheter måste istället hänvisas till Linghed eller Danholn.

Runt Svärdsjö finns områden med vacker landskapsbild och viktiga naturområden. De här områdena redovisas särskilt, men innebär också att de allra attraktivaste områdena inte är möjliga att bygga bostäder på.

Linghed ges möjlighet att fortsätta utvecklas inom den befintliga tätorten.

Sidan uppdaterad 2022-10-31