Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Förhållande till översiktsplan FalunBorlänge

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden är att precisera kommunens syn på planområdet mer än vad som är möjligt i den kommuntäckande översiktsplanen vilket innebär att den fördjupade översiktsplanen i flera frågor ersätter översiktsplan FalunBorlänge. Vissa frågor behöver dock hanteras på kommunövergripande nivå och där fortsätter översiktsplan FalunBorlänge att gälla, när det är relevant redovisas de ställningstaganden från översiktsplan FalunBorlänge som fortsätter att gälla och i vissa fall förtydligas vad ställningstagandena innebär. Utöver detta har också vissa lagändringar skett och vissa andra förutsättningar ändrats sedan översiktsplan FalunBorlänge togs fram.

I länkat dokument ges en överblick av förhållandet mellan den fördjupade översiktsplanen för landsbygden och översiktsplan FalunBorlänge (2014).

Tabell över förhållandet mellan fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden och översiktsplan FalunBorlänge Pdf, 141.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Nästa gång översiktsplan FalunBorlänge arbetas om kan förhållandena komma att ändras.

Sidan uppdaterad 2022-09-22