Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Människor som samtalar

Så går utställning nr 2 till

En översiktsplan går igenom två officiella skeden innan den antas av kommunfullmäktige. Det är samråd och utställning. Det här planförslaget har omarbetats så mycket efter utställningen att det nu genomförs en andra utställning, utställning 2.

Samrådet för denna fördjupade översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun genomfördes mellan april och juni 2018. Under samrådet hölls offentliga möten i formen ”öppet hus” på sex olika platser inom planområdet. Det kom in över 100 yttranden, vilka har samlats och besvarats i en samrådsredogörelse.

Om du klickar här öppnas samrådsredogörelsen som word-dokument. Word, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsförslaget omarbetades till en utställningsversion som ställdes ut mellan november 2021 och januari 2022. Under utställningen hölls ett par offentliga möten i formen ”öppet hus” och ett par offentliga möten digitalt via Teams. Det kom in drygt 30 yttranden, vilka har samlats och besvarats i ett särskilt utlåtande, särskilt utlåtande nr 1.

Om du klickar här öppnas särskilt utlåtande nr 1 som word-dokument. Word, 272.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utställning nr 2 för planförslaget pågår från den 25 november 2022 till och med den 29 januari 2023. Utställningstiden aviserades först börja tidigare, men på grund av problem med kungörelsen har tiden justerats. Allmänna möten kommer att genomföras som planerat på redan annonserade datum, du hittar dessa längre ner på denna sida, och synpunkter som skickats in före den 25 november kommer att räknas som inkomna under utställningstiden och redovisas i särskilt utlåtande nr 2.

De största förändringarna som gjorts i planförslaget efter den förra utställningen är i Bjursås där fyra nya områden för bostäder har lagts till. Men det har också gjorts vissa mindre förändringar i Grycksbo och Svärdsjö, samt andra mindre förändringar i textmaterialet. Du kan läsa vilka förändringar som gjorts i det särskilda utlåtandet nr 1.

Numera kallas det här skedet granskning istället för utställning, men eftersom denna fördjupade översiktsplan har påbörjats i en tidigare version av lagstiftningen så används det äldre namnet på detta skede i processen.

Allmänna möten under utställning nr 2

Under utställning nr 2 kommer vi hålla möten både fysiskt och digitalt, för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta.

Syftet med de allmänna mötena är att du ska få en uppfattning om planförslagets innehåll, hjälp att hitta den information som intresserar dig i planförslaget och möjlighet att ställa frågor. Vi lyssnar självklart också på dina synpunkter, men synpunkterna vill vi också få in skriftligt för att de ska kunna diarieföras och besvaras på ett bra sätt.

De fysiska mötena håll i formen "öppet hus", vi finns på plats under hela den angivna tiden, och du väljer själv när du vill komma och besöka oss. Det krävs ingen föranmälan till något av mötena.

28 november möte på plats i Bjursås
Bjursåsskolans matsal
Öppet hus kl 17.00-19.00

30 november på plats i Svärdsjö
Hedenborg, Stora salen
Öppet hus kl 17.00-19.00

5 december digitalt möte via Teams
Mötet pågår kl. 17.30-19.00 och börjar med en översiktlig genomgång av planförslaget och förändringarna.

Digitalt möte via Teams

Det digitala mötet genomförs via Teams. Du behöver en mobiltelefon, surfplatta eller dator för att vara med. Vi kommer att inleda mötet med en genomgång av planförslaget med fokus på de genomförda förändringarna och öppnar därefter upp för frågor.

Länk till det digitala mötet kommer att finnas här nedanför det aktuella datumet och du behöver inte anmäla dig i förväg.

5 december (digitalt)

Länk till digitalt möte på Teams kl 17.30-19.00  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter

Precis som under samrådet och den förra utställningen så finns det möjlighet att komma in med synpunkter under utställning nr 2, och kommunen vänder sig både till kommuninvånare, föreningar, politiska partier, organisationer och myndigheter. Vi är framförallt intresserade av synpunkter på de förändringar som har gjorts, men det är möjligt att komma in med synpunkter på alla delar i planförslaget.

Du kan lämna in dina synpunkter på flera olika sätt, men vi vill ha dem skriftligt för att vi ska kunna diarieföra och svara på synpunkterna på ett bra sätt.

Har du frågor och funderingar kan du självklart även höra av dig till kontaktcenter på telefon 023-830 00.

Synpunkterna kan skickas in via formuläret på sidan:

Lämna yttrande Öppnas i nytt fönster.

 

eller så kan du skicka in dina synpunkter till:

Falu kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

791 83 Falun

Märk försändelsen "FÖP landsbygd".

 

Eller via e-post till:

kontaktcenter@falun.se

Skriv "FÖP landsbygd" i ämnesraden.

Vad händer efter utställning nr 2?

Efter utställning 2 kommer alla synpunkter som kom in att sammanställas och besvaras i ett särskilt utlåtande, särskilt utlåtande nr 2. Utifrån synpunkterna som kommer in avgörs det om, och hur mycket, planförslaget behöver arbetas om innan antagande. Handlar det om mindre omarbetningar som inte är väsentliga så kan planförslaget antas av kommunfullmäktige direkt efter omarbetningen.

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun planeras att antas av kommunfullmäktige till sommaren 2023.

Skiss som visar att det är lämpligt att bygga i skogskanten och i höglänt väldränerad terräng.
Sidan uppdaterad 2022-12-05