Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tomtens utformning

Tomtens utformning och byggnadernas placering på tomten.

Bygg på den jämnaste delen av tomten

Undvik stora utfyllnader och branta slänter.

Utnyttja tomten på bästa sätt genom att välja att bygga på den jämnaste delen av tomten. Det gör att bebyggelsen ser ut att vara anpassad till terrängen. Stora ingrepp som utfyllnader och branta slänter är svåra att utforma så att resultatet ser naturligt ut och passar in i landskapet.

Skiss som visar att det är lämpligt att bygga på den del av tomten där marken är jämnast.
Det kanske inte är lämpligt att bygga så här. Skiss som visar hus i sluttning där tomten har jämnats ut, vilket resulterat i branta slänter

Låt området närmast tomtgränsen behålla sin naturliga topografi

Undvik att jämna till hela tomten.

Genom att låta området närmast tomtgränsen behålla sin naturliga topografi får man en mjuk övergång mellan tomten och det omgivande landskapet. Ofta vill man att delar av tomten är plan, exempelvis för att kunna ha utemöbler, rabatter eller plats att parkera bilen. För att tomten ska passa in i landskapet är det viktigt att inte jämna till hela tomten.

Skiss som visar att det kan vara lämpligt att låta tomtens ytterkanter behålla sin naturliga topografi och välja att ha en plan tomt närmast huset.
Skiss som visar att det kanske inte är lämpligt att jämna till hela tomten, eftersom det då blir branta slänter närmast tomtens ytterkanter.

Inspireras av den befintliga bebyggelsestrukturen

Undvik att placera byggnaderna på tomten på ett sätt som avviker från omkringliggande bebyggelse.

På landsbygden är byggnaderna på tomten oftast placerade i gårdsliknande form. I områden där stora delar av den äldre bebyggelsen finns kvar är ofta den kringbygda gårdsformen tydlig och månghussystemet, med många små sammanbyggda hus på gården, finns kvar. I områden där små äldre uthus har ersatts av större ladugårdar är gårdsformen inte lika tydlig, men den finns kvar även där. I nyare bostadsområden i tätorter och städer är det istället vanligt att både hus och komplementbyggnader placeras parallellt med gatan, det är inte en placering som är vanlig på landsbygden.

Genom att placera byggnaderna enligt samma principer som omgivande bebyggelse är det lättare att få den nya bebyggelsen att passa in i den befintliga.

Att placera byggnaderna i en gårdsliknande form innebär inte att man måste bygga många uthus eller en helt sluten gård. En tillräcklig anpassning kan vara att bostadshus och garage placeras i vinkel.

Skiss som visar att det är lämpligt att placera uthusen på liknande sätt som på grannfastigheterna.
Skiss som visar att det kanske inte är lämpligt att placera byggnaderna på tomten på ett sätt som avviker mot de närmaste tomterna, exempelvis mitt på tomten på en rät linje.

Eftersträva variation när en grupp hus byggs ut samtidigt

Undvik att placera flera byggnader av samma typ och med samma placering mot gatan, bredvid varandra.

Bebyggelsen på landsbygden är varierad eftersom den vuxit fram lite i taget. Bara i undantagsfall finns det grupper av hus som byggts ut samtidigt och dessa bidrar inte till den generella karaktär som landsbygden har.

När man vill bygga ut en mindre grupp med hus på landsbygden är det därför viktigt att främja fortsatt variation genom att arbeta med olika hustyper och genom att placera byggnaderna med viss variation på tomterna, exempelvis kan vissa bostadshus ha kortsidan mot vägen och andra ha långsidan mot vägen.

Skiss som visar att det kan vara lämpligt att bygga olika typer av hus som placeras med olika relation till vägen när en grupp med hus byggs ut samtidigt.
Skiss som visar att det kanske inte är lämpligt att placera likadana hus med exakt samma relation till vägen när en grupp med hus byggs ut samtidigt, eftersom det blir monotont.
Sidan uppdaterad 2022-09-22