Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vedtrave

Försörjande ekosystemtjänster

Försörjande ekosystemtjänster är varor och produkter som vi människor får från naturen, fysiska resurser som vi på olika sätt behöver. Landsbygden bidrar med mycket försörjande ekosystemtjänster genom produktion av träråvara för byggmaterial och biobränsle, mat från brukande av jorden eller dricksvatten.

Planeringsinriktning för Försörjande ekosystemtjänster

  • Markens långsiktiga produktionsförmåga för jord- och skogsbruk ska inte påverkas negativt till följd av ändrad markanvändning eller andra förändringar av den byggda eller anlagda miljön. För hantering av jordbruksmark se mer i avsnittet Bebyggelse på jordbruksmark.
  • Viktiga vattenförekomster för dricksvatten ska inte ianspråktas eller utsättas för sådana förändringar att deras långsiktiga förmåga att producera dricksvatten påverkas negativt. Se mer i avsnittet Dricksvattenförsörjning.
Sidan uppdaterad 2022-09-22