Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Träd

Reglerande ekosystemtjänster

Reglerande ekosystemtjänster är processer och system som är naturliga i ekosystemen och som vi drar nytta av. Exempel på det är svalka genom skuggning från växtlighet, luftrening genom att partiklar fastnar på löv och barr, våtmarkers renande och buffrande effekt av dagvatten eller växtlighetens bullerdämpande och visuellt avskärmande funktion mot t.ex. vägar.

Planeringsinriktning för Reglerande ekosystemtjänster

  • Bevara, utveckla och anlägg områden som bidrar med luftrening eller bullerdämpning och visuell avskärmning mot bullrande områden där det behövs för att åstadkomma en god boendemiljö eller bättre rekreationsmöjligheter. Särskilt vid större vägar eller störande verksamheter..
  • Bevara, utveckla och anlägg områden som bidrar med vattenrening, infiltrering, flödesutjämning och erosionsskydd där det behövs för att minska risken för skador på människor, byggnader markområden eller för att möjliggöra ny markanvändning.
  • Bevara, utveckla och anlägg områden som bidrar med klimatreglering och motverkar bildandet av värmeöar på platser och i områden som annars riskerar att bestå av stor andel hårdgjorda ytor.
Sidan uppdaterad 2022-09-22