Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Näckrosor

Stödjande ekosystemtjänster

De stödjande ekosystemtjänsterna är grundläggande funktioner i ekosystemen som skapar förutsättningar för övriga ekosystemtjänster. De stödjande tjänsterna ger oss människor inte uppenbara direkta nyttor och ett exempel på dessa tjänster är biologisk mångfald. Mångfalden av växter och djur ligger till grund för att ekosystemen ska fungera och därmed även för övriga ekosystemtjänster.

Planeringsinriktning för Stödjande ekosystemtjänster

  • Bevara och utveckla grön- och vattenområden som är viktiga för den biologiska mångfalden. Även om områden som är utpekade som särskilt värdefulla är särskilt viktiga att bevara så kan även andra områden vara av stort värde om de bidrar till variation och artrikedom.
  • Bevara och utveckla grön infrastruktur, stråk och kilar av grön- och vattenområden som är viktiga för den biologiska mångfalden för att möjliggöra att arter sprider sig och populationer inte ska bli isolerade från varandra.
Sidan uppdaterad 2022-09-22