Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Trafik i Svärdsjö

Hållbara resor och transporter

Att välja hållbara transportsätt är lika viktigt på landsbygden som i staden. Avstånden och befolkningstätheten ger landsbygden andra förutsättningar som resulterar i att bilen förblir ett viktigt transportmedel. Genom satsningar på exempelvis gång- och cykelvägar, kollektivtrafikens utformning och ökade möjligheter att byta mellan transportslag eller att samåka, kan bilkörningen minska även på landsbygden.

Det ska vara möjligt att resa hållbart

Ju fler som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt, desto tryggare och attraktivare blir framförallt tätorternas centrum och skolans närområden, dit många har ärenden. Att fler människor väljer att gå, cykla eller åka kollektivt är också bättre för vår hälsa och därmed också bra för samhällsekonomin.

Från nya bostadsområden ska det vara möjligt att resa hållbart. Närhet till busshållplats samt tillräckligt trygga gång- och cykelvägar till skolan är viktiga förutsättningar.

I Översiktsplan FalunBorlänge kan du läsa mer om hållbara kommunikationer.

Om du klickar här kommer du till avsnittet om hållbara kommunikationer i översiktsplan FalunBorlänge. Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-09-22