Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Buss, bilar och hållplats

Pendelparkering

Pendelparkeringar är till för dem som tar bilen eller cykeln en kort sträcka för att sedan ta sig vidare med kollektivtrafik. Eftersom utbudet av kollektivtrafik är störst i serviceorterna är dessa platser viktiga noder för kollektivtrafiken. I dessa noder behövs pendelparkeringar så att de som bor i serviceortens omland kan använda kollektivtrafiken för största delen av resan, till exempelvis arbetet

Pendelparkeringar ska ligga nära både busshållplats och service

En pendelparkering behöver placeras i anslutning till en busshållplats. Busshållplatsen behöver ha ett väderskydd, och med hänsyn till ortens storlek, ett anpassat utbud av resor. Om detta läge kan kombineras med närhet till annan service, till exempel skola, förskola eller livsmedelsaffär, ökar möjligheten att använda kollektivtrafiken. Då kan man enkelt hämta barn eller handla i samband med att man byter transportslag.

Pendelparkeringar för cykel

Pendelparkeringar för cykel ska helst vara väderskyddade och det ska finnas möjlighet att låsa fast cykeln. Cykelparkeringar bör finnas på flera platser än vid de utpekade noderna. De busslinjer som har högre turtäthet och kortare restid bygger på att bussarna gör färre stopp. Det är särskilt viktigt med cykelparkeringar längs dessa sträckor för att attrahera resenärer längs hela busslinjen. Det är idag ont om cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser.

Pendelparkeringar för bil

Behovet av pendelparkering för bil är störst vid serviceorternas centrala hållplats. Vid förändringar av befintliga pendelparkeringar eller nyanläggande är det bra att överväga behovet av elstolpar för motorvärmare eller för laddning av elbil. Parkeringsmöjligheter i närhet av busshållplatser finns idag i alla serviceorter inom planområdet. Det är däremot inte alltid tydligt att det rör sig om en pendelparkering och ansvar och skötsel av ytorna varierar.

Planeringsinriktning för Pendelparkering

  • I serviceorterna ska det finnas kollektivtrafiknoder med pendelparkering för bil och cykel
  • Pendelparkering för cykel ska finnas vid strategiskt placerade busshållplatser
  • Vid nyanläggning eller uppgradering av pendelparkeringar för bil ska alltid laddinfrastruktur ordnas.
Sidan uppdaterad 2022-09-22