Dela sidan på sociala medier

Slagghög

Miljö-, klimat- och riskaspekter

Under det här avsnittet samlas faktorer som kommunen måste ta hänsyn till i sin planering så att det inte ska vara skadligt för hälsan att vistas i byggnader och på platser. Det ska finnas ett tillräckligt skydd mot olyckor när det byggs nytt eller användningen förändras.

För många miljö- och riskfaktorer finns bestämmelser och rekommendationer som kommunen måste ta hänsyn till. Förordningar och lagstiftning kan ändras och den fördjupade översiktsplanen visar nuläget.

Sidan uppdaterad 2022-09-22