Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Geotekniska förhållanden

De geotekniska förutsättningarna i ett område kan påverka om en byggnad eller åtgärd är lämplig eller inte på den specifika platsen. Geotekniska förhållanden kan också kopplas till olika risker som ras, skred och erosion, vilket går att läsa mer om på sidan om Klimatanpassning.

De översiktliga jordartskarteringarna över Sverige ger viss vägledning om ett områdes geotekniska förutsättningar, men för att kunna avgöra ett områdes lämplighet för mer omfattande åtgärder är det viktigt att göra platsspecifika geotekniska undersökningar innan byggnation eller anläggning för att underarbete, grundläggning, med mera ska bli anpassat efter områdets förhållanden.

I vissa områden finns det särskilda förutsättningar som kan motivera mer långtgående utredningar, exempelvis i branta området, vilket det finns mycket av i exempelvis Bjursås. I områdesrekommendationen för Bjursås kan du läsa mer om det.

Sidan uppdaterad 2022-09-22