Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur är viktiga förutsättningar vid planering för samhällsutveckling. I detta kapitel redovisar vi förutsättningarna och hur kommunen tar hänsyn till dem. Vi har delat upp beskrivningen av den tekniska infrastrukturen på tre sidor. Den första handlar om El, bredband och fjärrvärme, den andra om vatten och avlopp och den tredje om dricksvattenförsörjning. Du når sidorna via menyn till vänster.

Även transportinfrastruktur ingår i teknisk infrastruktur, men redovisas här i avsnittet Hållbara resor och transporter.

Om du klickar här kommer du till avsnittet om Hållbara resor och transporter.

Sidan uppdaterad 2022-09-22