Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bymiljö

Konsekvenser

Planförslaget ger en tydlig bild av hur Falu kommun tycker att de mest tätbefolkade delarna av landsbygden ska utvecklas och pekar ut områden som gör det möjligt att bygga ca 200 nya bostäder.

I det här avsnittet reder vi ut vilka konsekvenserna av förslaget blir och om den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden bidrar till ett mer hållbart samhälle om 20 år.

Falun blir mer hållbart

I Översiktsplan FalunBorlänge är utgångspunkten att översiktsplaneringen ska leda till en omställning till ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart samhälle. Med andra ord: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.”

Läs mer om hållbar utveckling och utgångspunkterna för den fördjupade översiktsplanen i Översiktsplan FalunBorlänge. I den fördjupade översiktsplanen föreslår vi åtgärder för att Falu kommun ska bli mer hållbart.

Läs mer om strategier för hållbar samhällsplanering i Översiktsplan Falun/Borlänge Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-08-30