Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cyklist i Sågmyra

Hållbarhetsbedömning

I hållbarhetsbedömningen tittar vi på planförslagets konsekvenser utifrån kommunala mål och de nationella miljömålen. Konsekvenserna utifrån de kommunala målen redovisas med utgångspunkt i de fem kommunala målområden som redovisas i Årsplan med budget för 2022–2024. De fem målområdena utgår från de globala målen i agenda 2030.

Nollalternativ

För att planförslagets konsekvenser ska bli tydliga är det bra att jämföra med ett nollalternativ. I det här fallet är nollalternativet den situation som är om 20 år om den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden inte antas. Nollalternativet innebär att Översiktsplan FalunBorlänge användas som vägledning i beslut.


Sidan uppdaterad 2021-09-10