Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett äldre par sitter vid ett bord

Särskilt boende och boende för äldre

Boende för äldre

Livslängden ökar i Sverige. Vi blir fler äldre och därmed också fler människor med behov av stöd och omsorg i sitt boende. Kommunens planering för äldres boende har som vision att tillgodose äldres individuella och skiftande behov av trygga, attraktiva och hållbara boendeformer. Det handlar om äldreboende (vård- och omsorgsboende) med dygnet-runt-insatser, trygghetsboende för personer 65 år och äldre samt seniorboende för personer 55 år och äldre. Äldre vill leva ett självständigt och oberoende liv i ett tryggt område med en bra utemiljö där man kan ingå i ett socialt sammanhang.

Kommunens planering för äldres boende uppdateras kontinuerligt och redovisar hur många nya platser som krävs för olika boendeformer samt om dessa platser behövs på specifika orter. Du kan läsa mer om kommunens planering för äldres boende på kommunens hemsida om särskilda boenden Öppnas i nytt fönster..

I Bjursås, Svärdsjö, Enviken och Danholn finns seniorboende. I Bjursås finns även trygghetsboende. Alla serviceorter inom planområdet samt Danholn har vård- och omsorgsboenden.

På kartan nedan visas befintliga äldreboenden.

Särskilt boende

Gruppbostäder och servicebostäder är bostäder med särskild service för de som behöver extra stöd utan att vara gamla. De kan ligga i ett eget hus med lägenheter eller i en del av ett flerbostadshus. En lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen finns från 2013. Där sägs att det behöver tillkomma minst en enhet med servicebostäder per år och en enhet med gruppbostäder vartannat år. Inga lägen pekas ut.

Idag finns de flesta särskilda boenden i Falu tätort.

Sidan uppdaterad 2021-10-04