Dela sidan på sociala medier

Människor som samtalar

Hur går utställningen till?

En översiktsplan går igenom två officiella skeden innan den antas av kommunfullmäktige. Det är samråd och utställning.

Samrådet för denna fördjupade översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun skede mellan april och juni 2018. Under samrådet hölls offentliga möten i formen ”öppet hus” på sex olika platser inom planområdet. Det kom in över 100 yttranden, vilka har samlats och kommenterats i en samrådsredogörelse.

FÖP landsbygds samrådsrådsredogörelse Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Utifrån synpunkter som inkommit under samrådet, ändrade förutsättningar i omvärlden och nya behov som lyfts internt i kommunkoncernen så har planförslaget arbetats om. Det är nu dags för det andra skedet: utställning.

Utställningen för planförslaget är från den 22 november 2021 till och med den 23 januari 2022.

Numera kallas det här skedet granskning istället för utställning, men eftersom denna fördjupade översiktsplan har påbörjats i en tidigare version av lagstiftningen så används det äldre namnet på detta skede i processen.

Allmänna möten under utställningen

Under utställningen kommer vi hålla både digitala och fysiska möten, för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta.

Syftet med de allmänna mötena är att du ska få en uppfattning om planförslagets innehåll, hjälp att hitta den information som intresserar dig i planförslaget och möjlighet att ställa frågor. Vi lyssnar självklart också på dina synpunkter, men synpunkterna vill vi också få in skriftligt för att de ska kunna diarieföras och besvaras på ett bra sätt.

1 december digitalt möte via Teams kl 17.30-19.00.

2 december möte på plats i Bjursåsskolans matsal.
Öppet hus kl 17.00-19.00, anmäl dig i förväg via länkar nedan.

6 december möte på plats i Svärdsjöskolans gymnastiksal.
Öppet hus kl 17.00-19.00, anmäl dig i förväg via länkar nedan.

16 december digitalt möte via Teams kl 17.30-19.00.

Digitala möten via Teams

De digitala mötena genomförs via Teams. Du behöver en mobiltelefon, surfplatta eller dator för att vara med. Vi kommer att inleda mötet med en genomgång av planförslaget och öppnar därefter upp för frågor.

Länk till de digitala mötena kommer att finnas här nedanför de aktuella datumen och du behöver inte anmäla dig i förväg.

1 december (digitalt)

Länk för att delta i mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16 december (digitalt)

Länk till mötet kommer att finnas här den aktuella dagen.

Anmäl dig till fysiska möten

De fysiska mötena hålls i formen "öppet hus". Vi har med oss kartor och skärmar för att du ska kunna titta på planförslaget och pratar med just dig om det du är intresserad av.

För att minska risken för trängsel och för att vi ska ha tid att lyssna på och hjälpa dig så vill vi att du anmäler dig i förväg till de fysiska mötena. Du anmäler dig genom att klicka på länken för den tid som passar dig.

Tänk på att du fortfarande ska stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du inte kan komma på de fysiska mötena finns det möjlighet att vara med digitalt den 1 eller 16 december.

2 december fysiskt möte i Bjursås

Max antal är 20 personer per 20 minuter.

Anmälan 17.00-17.20 Bjursås

Anmälan 17.20-17.40 Bjursås

Anmälan 17.40-18.00 Bjursås

Anmälan 18.00-18.20 Bjursås 

Anmälan 18.20-18.40 Bjursås

Anmälan 18.40-19.00 Bjursås

6 december fysiskt möte i Svärdsjö

Max antal är 20 personer per 20 minuter.

Anmälan 17.00-17.20 Svärdsjö

Anmälan 17.20-17.40 Svärdsjö

Anmälan 17.40-18.00 Svärdsjö

Anmälan 18.00-18.20 Svärdsjö

Anmälan 18.20-18.40 Svärdsjö

Anmälan 18.40-19.00 Svärdsjö


Lämna synpunkter

Precis som under samrådet så finns det möjlighet att komma in med synpunkter under utställningen och kommunen vänder sig både till kommuninvånare, föreningar, politiska partier, organisationer och myndigheter.

Du kan lämna in dina synpunkter på flera olika sätt, men vi vill ha dem skriftligt för att vi ska kunna diarieföra och svara på synpunkterna på ett bra sätt.

Har du frågor och funderingar kan du självklart även höra av dig till kontaktcenter på telefon 023-830 00.

Synpunkterna kan skickas in via formuläret på sidan:

Lämna yttrande Öppnas i nytt fönster.

eller så kan du skicka in dina synpunkter till:

Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
791 83 Falun

Märk försändelsen "FÖP landsbygd".

Eller via e-post till:

kontaktcenter@falun.se

Skriv "FÖP landsbygd" i ämnesraden.

Vad händer efter utställningen?

Efter utställningen kommer alla synpunkter att sammanställas och kommenteras i ett särskilt utlåtande. Utifrån synpunkterna som kommer in avgörs det om, och hur mycket, planförslaget behöver arbetas om innan antagande. Handlar det om mindre omarbetningar kan planförslaget antas av kommunfullmäktige direkt efter omarbetningen.

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun planeras att antas av kommunfullmäktige till sommaren 2022.

Samrådsprocessen
Sidan uppdaterad 2021-11-30