Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lämna yttrande

Här kan du lämna dina synpunkter och kommentarer via ett formulär till utställningsversionen av den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 23 januari 2022.

Du kan också skicka in dina synpunkter skriftligt till:

Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
791 83 Falun
Märk försändelsen med "FÖP landsbygd".

Eller via e-post till:
kontaktcenter@falun.se
Skriv "FÖP landsbygd" i ämnesraden.

Alla synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i ett särskilt utlåtande som kommer att tillhöra antagandehandlingarna.

Om frågorna

Först kommer en fråga av mer allmän karaktär. Därefter kommer en fråga som berör de olika orterna.

Du väljer själv vilka frågor du vill lämna svar på. Skicka in dina synpunkter genom att klicka på skicka-knappen längst ned i formuläret.

Om du anger din e-postadress får du en kopia av ditt svar skickad till dig.

Sista dagen att lämna synpunkter är den 23 januari 2022


Mina synpunkter på områdesrekommendationerna för Bjursås:


Sidan uppdaterad 2021-11-11