Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kille i trädtopp spanar ut över Runn

Fördjupad översiktsplan för Runn och närområden

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Runn och närområden har påbörjats. Planen ska visa hur Runn och dess närområden ska utvecklas under de närmaste 20 åren. Den ska också ge vägledning i hur man i framtiden ska få använda mark och vatten, ta tillvara på natur- och kulturmiljövärden och se till att området är tillgängligt för såväl Falu- och Borlängebor som turister.

Vilket område gäller planen för?

I området ingår sjön Runn och angränsande landområden, där det finns ett stort utvecklingstryck, se kartbilden nedan.

Planområdet runt sjön Runn

Hur ser processen ut?

Under hösten 2018 har vi genomfört planerarstugor med boenden och workshopar med sakkunniga/tjänstemän.

Nu pågår sammanställning av allt underlag som samlats in och det ska sammanställas och viktas till ett samrådsförslag. I samrådsförslaget vägs olika intressen mot varandra och man tar vissa ställningstaganden.

När samrådsförslaget är färdigt (preliminärt vinter 2020-2021) ställs det ut för samråd, så att alla intresserade kan lämna synpunkter på förslaget.

Därefter sammanställs och besvaras de synpunkter som kommit in och förslaget bearbetas inför nästa skede som kallas utställning. Även utställningsförslaget ställs ut så att den som är intresserad kan komma med synpunkter.

Sedan bearbetas förslaget en sista gång inför att planen ska beslutas av våra politiker. Enligt vår preliminära tidsplan kan den fördjupade översiktsplanen för Runn antas under 2021 eller 2022.

Sidan uppdaterad 2020-05-25