Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fördjupad översiktsplan för Runn och närområden

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Runn och närområden har påbörjats. Planen ska visa hur Runn och dess närområden ska utvecklas under de närmaste 20 åren. Den ska också ge vägledning i hur man i framtiden ska få använda mark och vatten, ta tillvara på natur- och kulturmiljövärden och se till att området är tillgängligt för såväl Falu- och Borlängebor som turister.

Sidan uppdaterad 2021-10-15