Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Svärdsjö kyrka i bakgrunden och vatten och växtlighet runt omkring

Fördjupad översiktsplan delar av landsbygden

Samrådet avslutades 1 juli 2018

Tack för visat intresse och engagemang. Totalt kom det in över 100 yttranden varav majoriteten kom från privatpersoner. Övriga yttranden kom från föreningar, exempelvis lokala intresseföreningar och sockenråd, företag, politiska partier, länsstyrelsen och andra myndigheter med flera.

Vad händer nu?

Nu arbetar vi med att sammanställa och kommentera alla synpunkter som kommit in i en så kallad samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen lämnas också förslag till hur planförslaget ska förändras.

Samrådsredogörelsen och det bearbetade planförslaget ska godkännas av kommunstyrelsen.

När det omarbetade förslaget ställs ut finns möjligheter att lämna synpunkter ännu en gång. Under utställningstiden kommer samrådsredogörelsen att finnas på webben.

Utställningen förväntas ske under perioden november-januari 2021/2022.

Efter utställningen sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit in i ett särskilt dokument. Förslaget bearbetas eventuellt en gång till utifrån synpunkterna och därefter tas det upp i Kommunfullmäktige som beslutar om man ska anta förslaget.

Under bearbetningen visas inte samrådsförslaget på webben

Under tiden som vi arbetar med samrådsredogörelsen och bearbetningen av planförslaget så visas planförslaget inte här på webben.

Har du frågor och funderingar om samrådsförslaget så kan du höra av dig till Falu kommuns kontaktcenter via e-post eller telefon, kontaktcenter@falun.se eller 023-830 00.

Sidan uppdaterad 2021-09-11