Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tansvallen med bruket i bakgrunden

Fördjupad översiktsplan delar av landsbygden-SAMRÅDSVERSION

Hela Falun växer

Falu kommun växer, inte bara staden utan också landsbygden. De senaste åren har nästan alla delar av kommunen ökat sitt invånarantal. Med över en tredjedel av kommunens invånare boende på landsbygden är landsbygdens utveckling en viktig pusselbit när Falu kommun fortsätter växa.

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden ska svara på hur dessa delar av landsbygden ska utvecklas för att de ska fortsätta vara attraktiva att bo och verka i. Vi vill inte bara locka fler att bosätta sig på landsbygden, vi vill att du som redan bor på landsbygden ska kunna fortsätta att vara stolt över den plats där du lever.

Det här planförslaget omfattar vissa delar av landsbygden

Det finns idag en översiktsplan som är gemensam med Borlänge kommun och som täcker hela Falu kommuns yta. Därför omfattar den här fördjupade översiktsplanen bara delar av landsbygden; de delar där vi ser ett behov av att ge en mer detaljerad vägledning kring bebyggelseutvecklingen och hur man ska använda mark och vatten.

För de delar som inte ingår i den här fördjupade översiktsplanen finns det antingen tillräcklig vägledning i översiktsplan FalunBorlänge, i befintlig fördjupad översiktsplan för Sundborn eller så kommer områdena att omfattas av en kommande fördjupad översiktsplan för området runt Runn.

Det här vill vi:

  • Alla delar av Falu kommun ska växa
  • Falu kommuns landsbygd ska göra sina invånare stolta över sin livsmiljö och på ett positivt sätt bidra till bilden av Falun, Falu kommun och Dalarna
  • På landsbygden ska det finnas plats för både jordbruk, boende, rekreation och friluftsliv samt företag och verksamheter
  • Bebyggelseutvecklingen på landsbygden ska stärka befintlig service och infrastruktur
  • Att bo på landsbygden ska förknippas med närhet till naturen och en trygg uppväxtmiljö för barn och unga

Rekommendationer för just din ort

Planförslaget innehåller områdesrekommendationer för tätorter med kommunal service och vissa andra områden. Läs mer om områdesrekommendationerna

Så går samrådet till

Planförslaget är nu utsänt för samråd. Det är det första officiella skedet för en fördjupad översiktsplan. Läs mer om hur samrådet går till

Sidan uppdaterad 2018-04-12