Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mamma och barn vid lekpark.

Planer just nu

Här kan du se vilka planer som du kan tycka till om just nu.

Pågående planer

Kvarteret Rödbro i Södra Centrum

Bostadshus vid Bjungnäsvägen i Sundborn

Karta över planer just nu

Tyck till

Alla är välkomna att lämna synpunkter på de olika planer som pågår. För planprocesser i flera steg gäller att synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas.

Titta i planprocessen för att se vilka de olika skedena är.
Frågor kan ställas direkt till den som är kontaktperson i de olika ärendena. Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2018-01-11