Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Hur vill du att Slättaanläggningen ska utvecklas?

Här kan du lämna ditt förslag till hur kommunen ska använda de 15 miljoner som finns till förfogande för att utveckla Slättaanläggningen. Sista dag är 31 augusti.

Därför vill vi veta vad du tycker

Slättabadet uppfyller inte de säkerhetskrav som ställs på sådana anläggningar och måste därför stängas tills vidare. Falu kommuns Kultur- och Fritidsnämnd har till förfogande femton miljoner kronor för att utveckla Slättaanläggningen. Att rusta upp Slättabadet till godkänt skick i nuvarande utformning beräknas kosta det dubbla.

Dina tankar och synpunkter kommer att bidra till hur vi disponerar de budgeterade medlen.

Det här är Slättaanläggningen

Med "Slättaanläggningen" avser vi inte bara badet. Anläggningen kan även innefatta ytor för aktiviteter som: utegym, multiarenor, spontanidrott, bollplaner eller för andra aktiviteter som saknas idag.
Läs mer om dagens Slättaanläggning.

Informations- och dialogmöten

Falu kommun bjöd den 12:e och 19:e juni in boende, föreningar och andra
intressenter till informations- och dialogmöten om framtiden
för Slättaanläggningen.
Presentation från mötet Pdf, 2.2 MB.

Sista dag att lämna förslag är den 31 augusti 2024 klockan 24.00.

Frivillig uppgift
Ålder * (obligatorisk)
I vilken åldergrupp befinner du dig?
Ålder


Var bor du? * (obligatorisk)
Kryssa i det område du bor i
Var bor du?


Hur trivs du i Slätta? * (obligatorisk)
Din upplevelse av området i stort, som boende eller besökare
Hur trivs du i Slätta?
Beskriv varför du svarat som du gjort
1500

1500

Det här händer sedan

Vi kommer presentera alla inlämnade förslag anonymt på falun.se.
Eventuella förslag med kränkande kommentarer kommer inte tas med.

Ditt och andras förslag gällande Slättaanläggningen är en viktig del av det underlag som kommer ligga till grund för kommunens fortsatta utveckling av området. 

Sidan uppdaterad 2024-06-26