Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre kvinnor i olika åldrar umgås vid ett fikabord

Anhöriga

Kommunen erbjuder dig som anhörig olika former av stöd.

För dig som vårdar någon äldre, långvarigt sjuk och/eller en person med funktionsnedsättning, läs mer under:
Anhörigstöd, avlösning

För mer information om stöd till dig som anhörig till en person med funktionsnedsättning enligt LSS följ länkarna här:

Avlösarservice i hemmet

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

För dig som är vuxen och anhörig till en person som har alkohol eller drogproblem erbjuder kommunen enskilda samtal eller deltagande i gruppverksamhet. Det finns också olika stöd för barn i utsatta livssituationer, till exempel:

  • när mamma, pappa eller syskon missbrukar,
  • när en förälder använder våld,
  • när en förälder har psykisk sjukdom,
  • när föräldrar skilt sig.

Vill du läsa mer om vad vi kan ge för stöd runt dessa situationer, läs mer under Stöd för barn och unga

Missbruk

Det finns även en rad frivilliga organisationer som kan erbjuda stöd.

Är du utsatt för våld i nära relation - läs mer här

Sidan uppdaterad 2017-06-27