Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En blomma

Anhörig till person med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd i kommunens regi

Som anhörig till en person som tillhör personkretsen enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du vända dig till kommunens LSS-handläggare för att få information. Du som anhörig kan få indirekt stöd genom att den funktionsnedsatte beviljas en eller flera av följande insatser:

  • Personlig assistans
  • Ledsagare
  • Kontaktperson
  • Avlösare i hemmet
  • Korttidsvistelse utan för det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
  • Daglig verksamhet
  • Särskilt boende
  • Boendestöd enligt socialtjänstlagen

För att ta del av uppräknade insatser måste personen som är i behov av stöd(eller dennes vårdnadshavare/ställföreträdare) göra en ansökan.

Mer information om de olika insatserna och hur du ansöker

Råd och stöd i Region Dalarnas regi

Region Dalarna ansvarar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd. Insatsen kan ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, talpedagog, logoped, dietist med flera till den enskilde själv, anhöriga eller närpersonal.

Mer information om insatsen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-11-28