Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En blomma

Anhörig till person med psykisk funktionsnedsättning

Som anhörig till en person som har psykisk funktionsnedsättning kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare inom socialpsykiatrin för att få information. Du som anhörig kan även få indirekt stöd genom att personen som är i behov av hjälp beviljas en eller flera av följande insatser:

  • Hjälp i hemmet av mobila teamet
  • Korttidsboende 
  • Serviceboende
  • Gruppboende

För att ta del av uppräknade insatser måste personen som är i behov av stöd(eller dennes ställföreträdare) göra en ansökan. Mer information om de olika insatserna och hur du ansöker.

Det finns flera intresseorganisationer för dig som vill komma i kontakt med andra i samma situation. Nedan följer några exempel.

Sidan uppdaterad 2022-11-28