Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hälsingebacken

Välkommen till Hälsingebacken som blev inflyttningsklart oktober 2016. Huset är byggt i två våningar med 48 lägenheter fördelade på 6 avdelningar. En avdelning är avsedd för personer med demens och övriga är för personer med behov av hög omvårdnad.

Varje lägenhet består av hall, ett rum samt dusch/toalett. Lägenhetsytan är 27,4 kvadratmeter i alla lägenheter.

Hälsingebacken har en trivsam utemiljö med en stor gård med flera sittplatser, fina konstverk, odlingsmöjligheter, växtligheter och bär att äta. Det finns tre stora balkonger och tre uteplatser med tak. En pergola och möjlighet att grilla.

Inflytande och trygghet

Bor du på Hälsingebacken har du inflytande över din vardag och har möjlighet att utforma insatserna tillsammans med personalen. All personal arbetar utifrån omvårdnadsförvaltningens värdegrund med fokus på trygghet, inflytande och gott bemötande.

Omvårdnad och kontaktman

Omvårdnadspersonal finns tillgänglig för dig dygnet runt. Du har en egen kontaktman som har ett särskilt ansvar för att dina behov och önskemål tillgodoses.

Enhetschef finns tillgänglig dagtid måndag - fredag.

Behöver du hjälp att boka exempelvis tandläkarbesök eller läkarbesök hjälper personalen gärna till med tidsbeställning och annat praktiskt. Det är bra om anhöriga kan följa med dig vid sådana besök.

Vi arbetar aktivt med måltiderna och har en personal som arbetar i köket varje dag. Ofta bjuds det på nybakat, goda sallader eller efterrätter. Vi har ett klimatsmart tänk, där vi försöker ta vara på alla matvaror. Hälsingebacken brukar göra det extra festligt vid speciella tillfällen, till exempel har det bjudits upp till bland annat storslaget midsommarfirande där olika kulturer varit i fokus och surströmmingsskiva med trubadur.

Sjuksköterska finns oftast på plats måndag till fredag, övrig tid finns sjuksköterska vid behov. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut finns tillgängliga vid behov. Läkare från vårdcentral har rond på enheten varje vecka.

Fotvårdsspecialist och hårfrisörska kommer till enheten med jämna mellanrum, där står du för kostnaden och vi hjälper dig att boka tid.

Aktiviteter

Hälsingebacken har många aktiviteter som du kan delta i om du vill, flera gånger i veckan så är det gemensamma planerade aktiviteter och ibland mer spontana aktiviteter. Till exempel bingo, gemensamma bakstunder, högläsning, bowling med mera. Det bjuds in till gemensamma fikastunder med samtal i fokus.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Hälsingebacken:

Bryggan telefon: 023-87395

Ekan telefon: 023-87380

Åran telefon: 023-87390

Båten telefon: 023-87377

Ankaret telefon: 023-87399

Hamnen telefon: 023-87370

Adress: Flädervägen 6, 791 45 Falun.

Läs mer här om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrat

Sidan uppdaterad 2023-11-28