Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hälsingebacken

Välkommen till Hälsingebacken som blev inflyttningsklart oktober 2016. Huset är byggt i två våningar med 48 lägenheter fördelade på 6 avdelningar. En avdelning är avsedd för personer med demens och övriga är för personer med behov av hög omvårdnad.

Varje lägenhet består av hall, ett rum samt dusch/toalett. Lägenhetsytan är 27,4 kvadratmeter i alla lägenheter.

Inflytande och trygghet

Bor du på Hälsingebacken har du inflytande över din vardag och har möjlighet att utforma insatserna tillsammans med personalen. All personal arbetar utifrån omvårdnadsförvaltningens värdegrund med fokus på trygghet, inflytande och gott bemötande.

Omvårdnad och kontaktman

Omvårdnadspersonal finns tillgänglig för dig dygnet runt. Du har en egen kontaktman som har ett särskilt ansvar för att dina behov och önskemål tillgodoses.

Behöver du hjälp att boka exempelvis tandläkarbesök eller läkarbesök hjälper personalen gärna till med tidsbeställning och annat praktiskt. Det är bra om anhöriga kan följa med dig vid sådana besök.

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut finns tillgängliga vid behov.

Enhetschef finns tillgänglig dagtid måndag - fredag.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Hälsingebacken hittar du under symbolen Kontakt högt upp på sidan.

Läs mer här om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrat

Sidan uppdaterad 2019-05-21