Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Viktig information om försörjningsstöd

Rättigheter – Skyldigheter
Att ansöka om försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen är en rättighet. Skyldigheten du har är att medverka i utredningen av biståndsrätt samt göra vad du kan för att närma dig egen försörjning.

Om du är arbetslös
Du som är arbetslös skall vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande samt aktivitetsrapportera. För biståndsrätt är du skyldig att följa planeringen med Arbetsförmedlingen och delta i de aktiviteter du blir anvisad. Vid varje ny ansökan om försörjningsstöd skall du redovisa dina sökta jobb genom att bifoga din aktivitetsrapport.
Om du ej har aktivitet via Arbetsförmedlingen kan socialnämnden även ställa krav på att du skall delta i kompetenshöjande verksamhet via kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) för att öka dina möjligheter att nå egen försörjning.

Om du är sjuk
Du som är sjuk och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande skall vara sjukskriven med giltigt läkarintyg.

Om du är föräldraledig
Du som är föräldraledig skall ta ut föräldrapenning för 7 dagar per vecka under den tid som du söker försörjningsstöd. Du skall ansöka om barnomsorg senast fyra månader innan barnet fyller 1 år. Då skall du även börja planera för egen försörjning efter föräldraledigheten.

Om du studerar
Du som studerar bör ha din försörjning via CSN. Du är generellt inte berättigad försörjningsstöd om du studerar på gymnasienivå, universitet eller högskola.

Gifta eller sammanboende par
Gifta eller sammanboende par skall ansöka om försörjningsstöd gemensamt. Vid skilsmässa har par försörjningsskyldighet även under betänketiden.

Att söka andra bidrag och ersättningar i första hand
Innan du ansöker om försörjningsstöd bör du ha undersökt möjligheten till andra inkomster först. Detta kan till exempel vara ersättningar från A-kassa, Alfa-kassa eller Försäkringskassa.

Egna inkomster
Alla hushållets inkomster skall redovisas vid en ansökan om försörjningsstöd. Inkomster kan vara till exempel lön, insättningar på kontot (swish), aktivitetsstöd, barnbidrag, studiebidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag, sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadstillägg vårdbidrag, barnpension, skatteåterbäring, vinster, gåvor samt skadestånd från försäkringsbolag.

Tillgångar - besparingar, fonder, aktier
Har du sparade medel i någon form eller tillgångar skall dessa användas till din försörjning i första hand. Som vuxen person har du i regel inte rätt till något sparande när man ansöker om försörjningsstöd. Ett visst sparande till barn kan godkännas.

Tillgångar - fordon, fastigheter och företag
Under vissa förutsättningar kan en person få ha bil och samtidigt uppbära försörjningsstöd. Det görs alltid en individuell bedömning och ibland ombeds man att sälja sin bil eller annat fordon. Äger man en fastighet kan man i vissa fall uppmanas att sälja den. Har man eget företag påverkar detta även rätten till försörjningsstöd.

Byte av bostad
Har du en hög boendekostnad kan du bli uppmanad att byta boende till billigare/mindre.Du får generellt inte flytta till en dyrare bostad. Bistånd till högre boendekostnad kan endast beviljas om det föreligger särskilda skäl.

Handläggningstid
Rätten till bistånd prövas från den dag som ansökan inkommer till socialtjänsten. Handläggningstiden är ca två veckor från det datum då ansökan är komplett. Försörjningsstöd beviljas i regel inte retroaktivt.

Överklagan av beslut
Om du är missnöjd med ett beslut som fattats av socialnämnden har du rätt att överklaga detta.

Överskott
Du har ett eget ansvar att planera för din ekonomi när du ansöker om försörjningsstöd. Det innebär att; om du har inkomster över norm - ett såkallat normöverskott, skall dessa pengar sparas för framtida behov.

Felaktiga uppgifter
Alla inkomster samt förändringar i den ekonomiska situationen skall redovisas. Vid misstanke om bedrägeri görs en polisanmälan om bidragsbrott.

Sidan uppdaterad 2021-09-14