Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En person som åker skateboard

Stöd till barn och ungdom

På socialtjänstens verksamhet Dialogen, som finns på Hantverkaregatan 6, tre trappor upp, erbjuder vi stödverksamhet till barn och ungdomar. Vi arbetar under sekretess och det är helt kostnadsfritt.

Upplevt våld i familjen

För barn och ungdomar i åldrarna 4-18 år som i sina familjer upplevt våld och hot. Vi erbjuder cirka åtta individuella samtal. I samtalen får barnen och ungdomarna möjlighet att bearbeta det de varit med om, kunskap om vanliga reaktioner då man lever i våldets närhet samt hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna behov, tankar och känslor.

Barn till föräldrar som har eller haft alkohol- och drogproblem eller psykisk ohälsa

Stöd till barn i åldern 7-12 med föräldrar som har eller har haft alkohol- /drogproblem eller psykisk ohälsa. Stödet ges både individuellt och i grupp.

Stöd till ungdomar i åldern 13 -17 år för dig som vuxit upp i en familj med missbruk, psykisk ohälsa eller andra långvariga bekymmer som skapat obalans i familjen.

Eget missbruksproblem

För dig som är mellan 13-17 år och har egna problem med alkohol eller andra droger. Kontakten kan innefatta rådgivning, kartläggning av missbruk, stödsamtal, stöd till drogfrihet genom exempelvis drogtester och program för haschavvänjning.

Stöd till unga brottsutsatta och medling vid brott

Du som är mellan 12 och 21 år och har utsatts för brott, kan få hjälp att bearbeta dina upplevelser och förbereda dig inför en eventuell rättegång. Du kan få råd och hjälp i mer praktiska frågor som till exempel hur man kontaktar olika myndigheter och försäkringsbolag och hur man gör för att få ut skadestånd.

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den som drabbats av brottet.

Klicka här om du vill veta mer om medling och stöd till brottsutsatta

Skilda världar - gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar

Barn mellan 9-11 år med separerade föräldrar kan få delta i vår gruppverksamhet.
Vi utgår från ett material från BRIS, Barnens Rätt I Samhället.

Vi brukar ha en grupp på våren och en på hösten.

Vi träffar alla barn enskilt innan gruppstart, anmäl dig därför i god tid. För mer information och anmälan, klicka på Kontakt ovanför bilden högre upp på sidan.

Klicka här om du vill veta mer om Skilda världar

Klicka här om du vill veta mer om BiFF (Barn i Föräldrars Fokus), vår gruppverksamhet för separerade föräldrar i konflikt

Ovanstående verksamheter når du via Kontaktcenter, telefonnummer 023-830 00.

Samtalsmottagningen Barn och unga (SBU)

Samtalsmottagningen är en verksamhet inom primärvården för barn och unga i åldrarna 0 till och med 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi har ett nära samarbete med ungdomsmottagningen, socialtjänsten och elevhälsan.

Vi erbjuder råd- och stödsamtal, bedömning, behandling, individuellt föräldrastöd och diagnostik.

Kontakt till samtalsmottagningen

Telefon: 023-49 16 55
Telefontid: Röstbrevlåda dygnet runt
Besöksadress: Svärdsjögatan 19, 2 trappor

Sidan uppdaterad 2021-09-22