Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som håller varandra i handen

Stöd till barn och ungdom

På socialförvaltningens verksamhet Dialogen, som finns på Hantverkaregatan 6, 3 trappor, erbjuder vi stödverksamhet till barn och ungdomar. Vi arbetar under sekretess och det är helt kostnadsfritt.

Upplevt våld i familjen

För barn och ungdomar i åldrarna 4-18 år som i sina familjer upplevt våld och hot. Vi erbjuder cirka 8 individuella samtal. I samtalen får barnen och ungdomarna möjlighet att bearbeta det de varit med om, kunskap om vanliga reaktioner då man lever i våldets närhet samt hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna behov, tankar och känslor.

Mottagning Dialogen

Telefon: 023-826 04

Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag 8.30-10.00

Barn till föräldrar som har eller haft alkohol- och drogproblem eller psykisk ohälsa

Stöd till barn i åldern 7-12 med föräldrar som har eller har haft alkohol- /drogproblem eller psykisk ohälsa. Stödet ges både individuellt och i grupp.

Stöd för ungdomar i åldern 13 -17 år för dig som vuxit upp i en familj med missbruk, psykisk ohälsa eller andra långvariga bekymmer som skapat obalans i familjen.

Kontakt för barn 7-12 år

Anne-Marie Nilsson, telefon: 023-821 77
Lisa Grundström, telefon: 023-827 59

Kontakt för barn 13-17 år

Patric Thuresson, telefon: 023-866 51
Kaarina Kaarasvuori, telefon: 023-824 24  

Eget missbruksproblem

För dig som är mellan 13-17 år och har egna problem med alkohol eller andra droger. Kontakten kan innefatta rådgivning, kartläggning av missbruk, stödsamtal, stöd till drogfrihet genom exempelvis drogtester och program för haschavvänjning.

Kontakt missbruksproblem

Johan Spjuth, telefon 023-825 10
Patric Thuresson, telefon 023-866 51

Dialogens mottagningstelefon: 023-826 04
Telefontid: mån, tis och tors 8.30-10

Stöd till unga brottsutsatta och Medling vid brott

Du som är mellan 12 och 21 år och har utsatts för brott, kan få hjälp att bearbeta dina upplevelser och förbereda dig inför en eventuell rättegång. Du kan få råd och hjälp i mer praktiska frågor som till exempel hur man kontaktar olika myndigheter och försäkringsbolag och hur man gör för att få ut skadestånd.

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den som drabbats av brottet.

Mer om medling och stöd till brottsutsatta

Kontakt till unga brottsutsatta och medling till brott

Lars-Åke Martinsson, telefon 023-821 57

Barn till separerade föräldrar

Barn mellan 9-11 år med separerade föräldrar kan få delta i vår gruppverksamhet.
Vi utgår från ett material från BRIS, Barnens Rätt I Samhället.

Kontakt för separerade föräldrar

För information och anmälan ring växeln och be att få prata med någon av socialsekreterarna på familjerättsgruppen, telefon 023-830 00.

Samtalsmottagningen Barn och unga (SBU)

Samtalsmottagningen är en verksamhet inom primärvården för barn och unga i åldrarna 0 till och med 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi har ett nära samarbete med ungdomsmottagningen, socialförvaltningen och elevhälsan.

Vi erbjuder råd- och stödsamtal, bedömning, behandling, individuellt föräldrastöd och diagnostik.

Kontakt till samtalsmottagningen

Telefon: 023-49 16 55
Telefontid: måndagar 13-15. Övrig tid kommer du till röstbrevlåda som vi lyssnar av alla vardagar.

Sidan uppdaterad 2017-09-07