Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skuggan av ett barn och en vuxen

Stöd till unga med alkohol- och drogproblematik och psykisk ohälsa i hemmet

Barn och ungdomar med någon i familjen som har eller har haft alkohol- och drogproblem eller psykisk ohälsa kan få stöd på Dialogen.

Många barn och ungdomar har någon i familjen som har alkohol/drogproblem eller psykisk ohälsa. Barn och ungdomar känner ofta oro och tar på sig ett stort ansvar. Hur man har det i familjen är för många en hemlighet.

Du är inte ensam

På Dialogen erbjuds grupper för barn och ungdomar 7–17 år. Grupperna är åldersindelade.

I gruppen får man träffa andra som har liknande erfarenheter, möjlighet att prata om sin situation och kunskap om hur familjen påverkas.

Gruppen träffas en gång i veckan efter skoltid under tio till tolv veckor. Vid varje mötestillfälle har vi ett tema som vi berör genom övningar och samtal. Vi bjuder på ett mellanmål. Gruppen är kostnadsfri.

Så anmäler du ditt barn

Har du frågor om grupperna eller vill anmäla ditt barn så hör du av dig till Dialogen via kontaktcenter telefon 023-830 00.

Dialogen finns på Hantverkaregatan 6, Falun.

Sidan uppdaterad 2024-01-16