Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som bär på ett par skridskor

Oro för barn i skolan

Det finns rutiner för samarbete mellan föräldrar, skolan och socialtjänsten vid orossituation för barnet i skolan. 

Samarbete genom möten i skolan

Nätverksmöten startas genom att skolan tar initiativ till möte. Socialtjänstens nätverkslag genomför då två möten med skolpersonal och inbjudna personer som är viktiga för barnet. Barnet deltar om det är lämpligt. Syftet är att kartlägga vad respektive person i nätverket kan tillföra för att stötta barnet på bästa sätt.

Hur går det till?

Först lyfter man fram allt som fungerar bra runt barnet, och sedan fokuserar man på sådant som måste förändras. Mötesdeltagarna får en uppgift till nästkommande möte. Andra mötet sker efter en månad med samma deltagare. Man följer då upp hur det gått. Har förändring skett och på vilket sätt har detta skett? Om förändring inte skett planerar man framåt hur föräldrar och skola ska samverka för att nå förändring. Metoden är lämplig när samarbetet kring en elev snabbt behöver stärkas.

Är du orolig för att barn far illa?

Nätverksmöten i skolan ersätter inte en orosanmälan. Är du orolig för att ett barn far illa behöver du göra en orosanmälan.

Läs mer om orosanmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap. § 1 SoL

Kontakt

Vill du veta mer eller prata med en mötesansvarig, gå via kontaktcenter som har telefonnummer 023-830 00 och e-postadress kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2020-12-16