Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som spelar kort

Personlig assistans

Personlig assistans är till för dig med en omfattande funktionsnedsättning där du behöver ett personligt utformat stöd, av ett begränsat antal personer.

Vem kan få personlig assistans?

Du som är under 66 år och har stora och varaktiga funktionsnedsättningar som medför ett omfattande hjälpbehov och som inte beror på normalt åldrande har möjlighet att ansöka om personlig assistans för att få hjälp i vardagen. De personliga assistenterna hjälper dig i ditt hem. Avgörande är om du behöver en personligt utformad hjälp med de så kallade grundläggande behoven, det vill säga hjälp med:

  • Personlig hygien
  • På- och avklädning
  • Måltider
  • Kommunikation
  • Annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning

Bedömer handläggaren att dina grundläggande behov är omfattande nog får du även hjälp med övriga hjälpbehov såsom förflyttning och träning.

Du betalar ingen avgift för den personliga assistansen men om du är beviljad handikappersättning eller vårdbidrag är det vanligt att nivån på påverkas antingen på den personliga assistansen, handikappersättningen eller vårdbidraget. Det beror på att du inte kan få samma hjälpbehov tillgodosett genom flera ersättningar. Det är du som aktivt väljer om vilket hjälpbehov som ska tillgodoses genom vilken ersättning.

Du kan få personlig assistans utförd av kommunen (genom ett privat företag, se nedan) eller få ekonomiskt stöd för sådan assistans. Det ekonomiska stödet kan användas till att betala ett kooperativt eller ett privat företag som utför assistansen. Du kan också själv välja att vara arbetsgivare för dina assistenter.

Vem utför personlig assistans?

Du väljer själv genom ett aktivt val vem som ska anordna din personliga assistans och det finns olika alternativ:

  • Kommunens utförare är Assistansporten AB
  • Privata assistansutförare
  • Kooperativ
  • Vara egen arbetsgivare vilket innebär att du själv är arbetsgivare, sköter all administration och anställer dina egna assistenter

Kommunen har valt att lägga ut utförandet av den personliga assistansen på entreprenad. Just nu pågår en upphandling vilket företag som ska utföra personlig assistans för kommunens räkning. För att välja kommunen som utförare  kontaktar du någon av kommunens LSS-handläggare. Se kontaktuppgifter under kontaktikonen på sidans verktygsfält, högst upp på sidan. 

Önskar du att din assistans utförs av annan än kommunen kontaktar du den aktuella utföraren på egen hand. 

Var ansöker jag om personlig assistans?

Du ansöker om personlig assistans antingen hos kommunen eller Försäkringskassan.

Ditt behov av stöd utreds och bedöms i varje enskilt ärende. Har du grundläggande behov med mer än 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som utreder och beslutar och du kan då ansöka direkt hos Försäkringskassan.

Om dina grundläggande behov är under 20 timmar per vecka är det alltid kommunen du vänder dig till. 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Länk till annan webbplats.

Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt och ansökan

Du ansöker och får mer information hos kommunens LSS handläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt ovanför sidans bild.

Stöd och service för funktionsnedsatta enligt LSS - blankett för ansökan Länk till annan webbplats.

För dig som jobbar med personlig assistans

Blanketter som du kan behöva vid ordinarie assistents sjukdom;

Sjuklöner personlig assistans - blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beräkning sjuklöner vid personlig assistans - blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-08-28